F L A G A   P O L S K A
Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej
Lechowi Kaczyńskiemu pie¶ń tę dedykuję,
z okazji ¦więta Niepodległo¶ci 11 listopada 2008 roku.
muzyka i słowa: Andrzej Tadeusz Brzeski

O Niepodległo¶ci Polski razem z Flag± niech wiatr ¶piewa.

Polska Flaga jest symbolem ziemi, z której wyro¶li¶my,
Podnosimy j± z honorem, kiedy nam się wolno¶ć przy¶ni.
Podnosimy j± zuchwale, gdy zwycięstwo mamy w ręku,
Lecz dlaczego przez rok cały, leży w k±cie, jakby z lęku?

Refren:
"Nie lękajcie się" Rodacy, pokazywać z Flag± Polski,
Polska Flaga z Orłem Białym niechaj zdobi miasta, wioski.
W wielkie ¦więta nad dachami w całym Kraju niech powiewa,
O Niepodległo¶ci Polski razem z Flag± niech wiatr ¶piewa.

Flaga ma czerwone serce, które bije dla Ojczyzny,
Kolor biały na tej fladze jest - by zakryć krwawe blizny.
Patriocie wzruszy serce kolor pięknej Polskiej Flagi,
Niechaj służy dla Pokoju i dodaje nam odwagi.

Refren:
"Nie lękajcie się" Rodacy, pokazywać z Flag± Polski,
Polska Flaga z Orłem Białym niechaj zdobi miasta, wioski.
W wielkie ¦więta nad dachami w całym Kraju niech powiewa,
O Niepodległo¶ci Polski razem z Flag± niech wiatr ¶piewa.

Wolno¶ć oraz Niepodległo¶ć, to s± bardzo czułe słowa,
Tylko miło¶ć do Ojczyzny, może nam je podyktować.
Tylko widok Polskiej Flagi, Ojczyznę nam przypomina,
Brońmy J± zawsze i wszędzie, bo innego wyj¶cia nie ma.

Refren:
"Nie lękajcie się" Rodacy, pokazywać z Flag± Polski,
Polska Flaga z Orłem Białym niechaj zdobi miasta, wioski.
W wielkie ¦więta nad dachami w całym Kraju niech powiewa,
O Niepodległo¶ci Polski razem z Flag± niech wiatr ¶piewa.

Parlando:
W czas Pokoju, w bitwach znoju, była¶ dzielna, była¶ wierna,
Flago nasza biało-czerwona, BˇD¬ DLA POLSKI NIE¦MIERTELNA!Głowaczewo, listopad, 2008 roku.     Andrzej Tadeusz Brzeski